شبکه اجتماعی خانواده محیطی امن و خانوادگی در اختیار مادران و پدران و کودکان آنها و همچنین سازمانها و مجامع فعال فرهنگی و تجاری قرار میدهد و با قدرتمندترین ابزار شبکه های اجتماعی فرصتی لذت بخش، پویا و مولد در اختیار نهاد خانواده و نهادهای خانواده محور قرار داده است،

در صورتی که شما مادر، پدر، کودک، فعال فرهنگی، اجتماعی و یا اقتصادی ( اعم از خدمات و محصولات ) در حوزه کودک و خانواده هستید حتما در این شبکه اجتماعی عضو شوید و از این محیط فراهم آورده شده استفاده کنید و به دیگران نیز کمک کنید

  شبکه اجتماعی خانواده را ببینید ( کلیک کنید )


در ادامه باید افزود:  شبکه اجتماعی خانواده پیوندی است میان کودکان ، نوجوانان و والدین آنها . به این صورت که کودکان می توانند در فضایی مجازی ولی همراه با نظارت والدین ، افکار و علایق خود را با دیگر همسالان به اشتراک گذاشته و ضمناً شما به عنوان مادر و یا پدر، تعاملات خود را با دیگر اعضا و والدین خواهید داشت .

خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می گیرد دارای اهمیت شایان توجهی است . اولین تاثیرات محیطی که فرد دریافت می کند از محیط خانواده است  و حتی تاثیر پذیری فرد از سایر محیط ها می تواند نشات گرفته از محیط خانواده باشد .  از این جهت روابط اجتماعی خانواده می تواند تاثیرات بسزایی بر روی شخصیت فرزند و سلامت روانی و جسمانی او داشته باشد . این روزها گشت زدن در فضای مجازی اینترنت یکی از مهم ترین تفریحات کودکان محسوب می شود و متاسفانه این در حالی است که اکثر والدین کوچک ترین نظارتی بر فعالیت آنها در این محیط های غیر واقعی ندارند .

www.familyface.ir

 نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:
 
نظر شما: